Katrin Suursoo

Projektitaotlused, projektijuhtimine, äriplaanid, arengustrateegiad ja -kavad, tasuvus- ja teostatavusanalüüsid, uuringud.


katrin@vertex.ee

Katrin on alates 2005. aastast eraettevõtjana nõustanud kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja mittetulundusühinguid erinevate strateegiate, arengukavade, äriplaanide, ekspordiplaanide, riskianalüüside, projektitaotluste, tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamisel.

Valmistanud ette ja viinud läbi mitmeid hankeid, uuringuid ning edukalt juhtinud siseriiklikke ja rahvusvahelisi projekte, millest 2 projekti on pälvinud tunnustuse maakondlikul ja riigi tasandil.

Lisaks projektide kirjutamisele on tal ka 18-aastane projektijuhtimise kogemus erinevates valdkondades.
Juhitud ja juhtimisel on enamus projekte, millele on saadud RTK, EAS, PRIA, KIK, Innove, Archimedes poolt positiivne rahastamise otsus, kuna klientidega sõlmitud raamlepingud sisaldavad ka projektijuhtimise teenust.

Katrin on Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuse liige.