Konsultatsioon

Arenduskonsultantide kaasamise eeliseks on lisaks metoodilisele analüüsile, planeerimisele ja plaanide elluviimisele ka uued ideed. Väline konsultant pole kinni senistes raamides ning vaatab ettevõtet värske pilguga. Vertexi konsultandid nõustavad kliente rohkem kui 20 sektoris ja meie abiga saab ühe sektori parimaid praktikaid üle kanda teistesse ärivaldkondadesse.

Ettevõtte edutegurite leidmine

Oleme sageli kokku puutunud olukordadega, kus ettevõttes on kasv pidurdunud, ind edasiminekuks raugemas ja parimad töötajad hakkavad mujalt otsima uusi väljakutseid. Vahel aga on kasv jälle liiga kiire ja juhtidel on raskusi kõiki arengusuundi korraga ohjata. Aitame seada tegevused tähtsuse järjekorda nende teostatavuse ja mõju põhimõttel ning koostada selge tegevusplaani parimal viisil jätkamiseks.

Tegutse kohe edu@vertex.ee

Juhtimisstrateegia

Meie juhtimiskonsultandid seisavad selle eest, et ettevõtte juhtkonnal oleks selge siht ning konkreetne arengu- ja turundusstrateegia eesmärkide saavutamiseks. Korraldame juhtkonna töötubasid ja juhendame asjaosalisi plaanide koostamisel. Üheskoos leiame üles ka kitsaskohad sisemistes ja välistes tööprotsessides ning aitame need kõrvaldada. Kui ettevõttes on palju protsesse ja juhendeid siis koondame need soovi korral kasutajasõbralikku siseveebi.

Küsi lisa: strateegia@vertex.ee

Mentorlus

Mentorlus on koostöösuhe, kus kogenud tippjuht aitab vähem kogenud kolleegi tema arenguteel. Meie võrgustikus on mitmeid nimekaid tippjuhte, kes suudavad oma pikaajalisele praktikale tuginedes avada juhendatava potentsiaali ning aidata teda eesmärkide saavutamisel. 

Mentorlusvõimaluste kohta saab lähemalt uurida mentor@vertex.ee

Finantsplaneerimine

Kogu plaan peab olema teostatav ja tasuv. Võib-olla on vaja kaasata täiendavaid finantsvahendeid või hoopiski optimeerida kapitalikasutust. Mis peamine – strateegiliste plaanide hindamine finantssisendite ja -väljunditena loob reaalsed mõõdikud juhtimiseks. Meie finantskonsultandid aitavad luua ettevõtte juhile sellised finantsmudelid, mille kasutamine on lihtne ja tõhus. Sageli käib finantsmodelleerimine käsikäes digitaliseerimisega, et olla võimalikult kiiresti kursis ettevõtte põhinäitajatega.

Finantsplaneerimist pole kunagi liiga palju. Uuri, kas teed seda efektiivselt finants@vertex.ee

Digitaliseerimine ja automatiseerimine

Meie digitaliseerimise ning automatiseerimise eksperdid aitavad luua ettevõttele digitaalse planeerimis-, raporteerimis- ja seiresüsteemi.  See aitab meeskonda automaatsete meeldetuletustega ja tagab juhtkonnale pideva ülevaate võtmenäitajatest.

Positiivsed muudatused on võimalikud juba ühe nädalaga! Alusta oma digitaliseerimisega kohe digi@vertex.ee

Investeeringute tasuvusanalüüs

Investeeringud tootmismahu suurendamiseks, tegevuse tõhustamiseks, digitaliseerimiseks, automatiseerimiseks jne peavad aitama ettevõttel kasvada ning kasumlikumaks muutuda. Teeme investeeringutele tasuvusanalüüsi, et teha kindlaks, kas ja millistel tingimustel on planeeritud kapitalipaigutus ettevõtte jaoks tasuv.

Küsi tasuvusanalüüsi idee tasandil tasuvus@vertex.ee

Tarneahela optimeerimine

Tarneahela osas saavad ettevõtjad pidevalt vastakaid nõuandeid. Ühelt poolt soovitatakse tarneahelat lühendada (otsem tee lõpptarbijani) ja teisel juhul jällegi pikendada (rohkem väärtuse lisajaid teekonnal). Aitame välja töötada ettevõtte eesmärkide saavutamist toetava tarneahela ning siduda selle ettevõtte arenguga.

Küsi tarneahela optimeerimise kohta täpsemalt tarneahel@vertex.ee

Ettevõtte päästmine

Iga ettevõte võib oma arenguteel sattuda ajutistesse raskustesse. Kui selline olukord on tekkinud, siis tuleks kaaluda ettevõtte saneerimist. Meie kogenud saneerimisnõustaja aitab hinnata, kas antud olukorras on saneerimine vajalik ja mõistlik. Vajadusel pakume abi ja nõu kogu saneerimisprotsessi ajal.

Küsi saneerimise kohta täpsemalt saneerimine@vertex.ee

Tegemist on reaalse teenuse näitega ehitusvaldkonnas.