Konsultatsioon

Arenduskonsultantide kaasamise eeliseks on lisaks metoodilisele analüüsile, planeerimisele ja plaanide elluviimisele ka uued ideed. Vertexi konsultandid nõustavad ettevõtteid rohkem kui 20 sektoris ja meie abiga saab ühe sektori parimaid praktikaid üle kanda teise sektoritesse.

Ettevõtte edutegurite leidmine

Oleme sageli kokku puutunud olukordadega kus ettevõtetes on kasv pidurdunud, hasart edasiminekuks raugemas ja parimad töötajad hakkavad uusi väljakutseid otsima mujalt. Vahest aga on kasv jällegi liiga kiire ja juhtidel on raskusi kõiki arengusuundi korraga ohjata. Aitame määratleda tegevuste tähtsusjärjekorra teostatavuse ja mõju põhimõttel ning koostada selge tegevusplaani parimal viisil jätkamiseks.

Tegutse kohe edu@vertex.ee

Juhtimisstrateegia

Meie juhtimiskonsultandid seisavad selle eest, et ettevõtte juhtkonnal oleks selge siht ja konkreetne arengu- ja turundusstrateegia sihile jõudmiseks. Korraldame juhtkonna töötubasid ja juhendame asjaosalisi plaanide tegemisel. Üheskoos leiame üles ka protsesside tõhustamiskohad, et eesmärkide saavutamist toetaks nii sisemised kui välised protsessid. Kui ettevõttes on palju protsesse ja juhendeid siis koondame need kasutajasõbralikku siseveebi.

Finantsplaneerimine

Kogu plaan peab olema teostatav ja tasuv. Võib olla on vaja kaasata täiendavaid finantsvahendeid või hoopiski optimeerida kapitalikasutust. Mis peamine – strateegiliste plaanide hindamine finantssisendite ja väljunditena loob reaalsed mõõdikud juhtimiseks. Meie finantsvõlurid saavad hakkama ka kõige keerukamate väljakutsetega. Nad aitavad luua juhile sellised finantsmudelid, mille kasutamine on lihte ja tõhus. Sageli käib finantsmodelleerimine käsikäes digitaliseerimisega, et võimalikult efektiivselt põhinäitajatega kursis olla.

Finantsplaneerimist pole kunagi liiga palju. Uuri kas teed seda efektiivselt finants@vertex.ee

Digitaliseerimine ja automatiseerimine

Meie digitaliseerimise ja automatiseerimise eksperdid aitavad ettevõttes seadistada digitaalse planeerimise-, raporteerimise- ja seiresüsteemi mis on meeskonnale abiks automaatse meeldetuletuslahendusega ja tagab juhtkonnale pideva ülevaate võtmenäitajate osas.

Positiivsed muudatused on võimalikud juba ühe nädalaga! Alusta oma digitaliseerimisega kohe digi@vertex.ee

Investeeringute tasuvusanalüüs

Investeeringud tootmisbaasi laiendamiseks, tegevuse tõhustamiseks, digitaliseerimiseks, automatiseerimiseks jne, peavad aitama teie ettevõttel kasvada ning muutuda kasumlikumaks. Aitame teostada investeeringute tasuvusanalüüsi, et teha kindlaks, kas ja millistel tingimustel on planeeritud investeering ettevõtte jaoks tasuv.

Küsi tasuvusanalüüsi juba idee tasandil tasuvus@vertex.ee

Tarneahela optimeerimine

Tarneahela osas saavad ettevõtjad pidevalt vastakaid nõuandeid. Ühelt poolt soovitatakse tarneahelat lühendada (otsem tee lõpptarbijani) ja teisel juhul jällegi pikendada (rohkem väärtuse lisajaid teekonnal). Aitame välja töötada ettevõtte eesmärkide saavutamist toetava tarneahela ja siduda tarneahela kujunemine ettevõtte arenguga.

Ettevõtte päästmine

Iga ettevõte võib oma arenguteel sattuda ajutistesse raskustesse. Kui selline olukord on tekkinud siis tuleks kaaluda ettevõtte saneerimist. Meie kogenud saneerimisnõustaja aitab teil hinnata kas antud olukorras on saneerimine vajalik ja mõistlik ning vajadusel nõustab läbi kogu saneerimisprotsessi.

Küsi saneerimise kohta täpsemalt saneerimine@vertex.ee