Koolitused

“Peale meie koolitusi on inimesed inspireeritud, motiveeritud ja kompetentsed muudatusi ellu viima. Meie põhimõte on, et iga koolitus peab lõppema konkreetse tegevusplaaniga”.

Viime koolitusi läbi nii arendusprojektide alguses, keskel kui ka kokkuvõttefaasis. Inimestele on tähtis aeg-ajalt oma igapäeva töökeskkonnast välja tulla ja üheskoos olulisi teemasid arutada. Meie koolitustel toimub alati palju arutelu ja praktilisi grupitöid.

Taibutalgud 

Meie kõige sagedasem koolitusvorm on töötubade juhtimine organisatsiooni aktuaalsete probleemide lahendamiseks või uute eesmärkide saavutamiseks. Oleme ajurünnakute töötubasid juhtinud juba pea 20 aastat ja selle aja jooksul oleme välja arendanud tõhusa tulemustele orienteeritud töötubade juhtimise metoodika.

Suuname osalejad läbi erinevate mõttetöö etappide, mille lõpptulemusena on igaühel selge mõistmine mis on organisatsiooni eesmärk, minu roll selle saavutamisel ja konkreetsed ootused just minule. 

Kasutame kaasaegseid tehnilisi vahendeid, mis muudab taibutalgud mitmekesiseks ja tõhusaks. Sisuliselt on peale töötubasid koheselt valmis ka igapäevatöös kasutatav tegevusplaan, mille tehniline tase võimaldab plaani täitmist koolitajal ka distantsilt jälgida. Tegevusplaan on abiks ka inimeste enesejuhtimisel, sest süsteem tuletab inimestele automaatselt meelde nende tulevastest ülesannetest.

 • Töötubade sihtgrupp: Kõikidele organisatsioonidele mille edukus sõltub inimeste koostööst.
 • Töötubade toimumise aeg ja koht paindlik (saada päring koolitused@vertex.ee)

Muudatuste juhtimine

Igaüks puutub muutustega kokku praktiliselt iga päev. Enamasti osalame muutustes enesele seda teadvustamata, enda käitumist, hoiakuid ja eesmärke olukorrale vastavalt kohandades. Olen veendunud, et igaüks meist on tundnud vastumeelsust mingite muutuste ees ja pannud meid muutustele vastu seisma. Muudatuste juhtimise koolitusel uurime kuidas muudatusi algatada, planeerida ja ellu viia nii, et inimesed sooviksid muudatuste õnnestumist. Vaatame muudatuste eestvedaja pilgu läbi, millele tuleb tähelepanu pöörata, et inimesed kaasa tuleksid, et initsiatiiv ei vaibuks ja muudatused püsima jääks.

Koolituspäeval kavandame üheskoos muudatusi läbi kolme muudatuste juhtimise etapi (kavandamine, elluviimine, kindlustamine). Koolitusel tutvustatakse ka tehnilisi vahendeid mis aitavad muudatusi paremini juhtida.

 • Koolituse sihtgrupp: Peamiselt suunatud vähemalt 3 aastat tegutsenud keskmise suurusega ettevõttele või asutusele.
 • Koolituse toimumise aeg ja koht paindlik (saada päring koolitused@vertex.ee)

Smartsheet koolitus

Smartsheet on lihtne viis ettevõtte protsesside digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks. Tegemist on küllaltki lihtsa ja intuitiivse tarkvaralahendusega, kuid siiski tuleb kasuks kui esmalt keegi näitab selle võimalusi.

Peale koolituse läbimist on osaleja võimeline looma iseseisvalt Smartsheet lehti, määrama automaat-teavitusi, koostama raporteid ja kujundama juhtpaneele. Koolituse järgselt on võimalik jooksev nõustamine ja abi.

 • Koolituse sihtgrupp: Peamiselt suunatud keskmise suurusega ettevõttele või asutusele.
 • Koolituse toimumise aeg ja koht paindlik (saada päring koolitused@vertex.ee)

Väärtusahela juhtimine

Väärtusahela koolitus valmistatakse ette vastavalt tellija tegevusalale. Koolituse käigus selgitatakse välja millistest väärtust lisavatest etappidest koosneb ettevõtte toode ja teenus lähtudes klientide probleemidest ja vajadustest. Esmalt leiame põhjuse MIKS meie organisatsiooni üldse vaja on ja seome selle küsimusega KELLE probleemi see kõige paremini lahendab. Selguvad primaarsed ja sekundaarsed sihtgrupid. Arutatakse läbi milliseid väärtusahela osasid ettevõte peab ja milliseid võiks kontrollida. Kasutame Osterwalderi väärtuspakkumise kanvast, mille abil määratleme, mis on meie eelistatud sihtgrupi valud, kasud ja tööd ning hindame oma organisatsiooni võimet nendele vastata. Tuvastame peamised arengukohad läbi SWOT-TOWS analüüsi ning loome eelduste süsteemi:

 • tegevused
 • ressursid
 • võrgustik

Prioritiseerime arendustegevused 3+3 põhimõttel (teostatavuse ja mõju skaalal), mille tulemusena selguvad kõige olulisemad arendustegevused, et võimalikult kiiresti soovitud sihtgrupile ootuspärast väärtust pakkuda. Koolituse käigus kujuneb ettevõtte väärtusahela strateegia ja planeeritakse konkreetseid arendustegevusi väärtusahela paremaks kontrollimiseks.

 • Koolituse sihtgrupp: Peamiselt suunatud vähemalt 3 aastat tegutsenud keskmise suurusega ettevõttele või asutusele.
 • Koolituse toimumise aeg ja koht paindlik (saada päring koolitused@vertex.ee)