Ettevõtte diagnostika ja funktsionaalne arenguplaneerimine (FAP)

Vastutustundlikud omanikud teevad oma firmades “tervisekontrolli” igal aastal. Ettevõtte kasvuga kaasneb vajadus protsesside ja süsteemide muutmiseks. Meie nimetame seda ettevõtte funktsioneerimiseks.

Oleme alates 2001 aastast funktsioneerimist hinnanud sadades ettevõtetes. Diagnostika teostamiseks oleme välja töötanud funktsionaalse arenguplaani mudeli (FAP), mis aitab kiirelt saada ülevaate ettevõtte funtsioneerimisest ja leida üles need kitsaskohad mis vajavad kohest järeleaitamist. FAP-mudel on kasutusel EAS-i poolt Ettevõtete Arenguprogrammi sisenevate organisatsioonide analüüsimisel. Diagnostikat teostab selle mudeliga 12 eksperti kelle tööd juhib Vertexi asutaja ja juht Andro Kullerkupp.

Diagnostika teostamine ja nõustamine

Olgu kohe öeldud, et organisatsioonidiagnostika puhul ei ole tegemist revisioni, inspekteerimise ega auditiga. Suurim erinevus võrreldes auditiga on see, et ekspert annab konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Diagnostika läbiviimiseks külastab ekspert teie ettevõtet kuni 5 päeva ühe kuu jooksul. Osades ettevõtetes teostab diagnostikat mitu eksperti (nt tootmises). Info kogumine toimub peamiselt vestluste ja vaatluste käigus. Ekspert vestleb nii võtmeisikutega kui ka töötajatega ja jälgib töökorraldust ning õhkkonda. Vajadusel tutvub erinevate dokumentidega. Ekspert koostab diagnostikaraporti FAP-mudelis, mis sisaldab ka arendustegevuste soovitusi. FAP mudel on heaks abivahendiks arendustegevuste prioritiseerimisel, tähistades kriitilised kohad punasega.

Diagnostika käigus analüüsitavad funktsioonid

Ettevõtte funktsionaalsuse toimub hindamine ja antakse arendustegevuste soovitusi 20 kategooria lõikes (FAP mudel), milleks on:

 • toode & teenus;
 • tootearendus;
 • visioon & eesmärgid;
 • missioon & strateegiad;
 • struktuur;
 • personal & juhtimine;
 • süsteemid & protsessid;
 • varad;
 • IKT;
 • sidusrühmad/huvigrupid;
 • turg;
 • kliendid & tarbijad;
 • tarnijad & partnerid;
 • müügikorraldus;
 • turundus & kommunikatsioon;
 • finantsseis & juhtimine;
 • juriidiline korrektsus;
 • sektori erinõuded;
 • töökeskkond;
 • tootmiskorraldus

Siga ja Kägu AS

Planeerimise kuupäev: 01.01.2013
Eesmärgi kuupäev: 31.12.2014

Diagnostikateenuse info

Kellele: Diagnostikateenus sobib eelkõige vähemalt 3 aastat tegutsenud keskmise suurusega ettevõttele. Seda mudelit on edukalt kasutanud ka väiksemad, kuid kiiresti arenevad ettevõtted.

Hind: Diagnostika hind sõltub tegelikest päevade arvust. Keskmine hind on 2800 eurot. Kordusdiagnostika maht ca 1/2 esialgsest (tehakse tavaliselt 1 aasta möödudes).

Koht: Hinnatavas ettevõttes
Aeg: Soovitame ette broneerida ca 1 kuu.

Tellimiseks kirjuta diagnostika@vertex.ee

Noppeid hinnatud ettevõtete tagasisidest:

 • Saime kinnitust oma mõtetele, mida oleks meie ettevõttes vaja parendada. Samal ajal saime uusi ideid müügiorganisatsiooni loomiseks ja selle töö korraldamiseks. (masinaehituse ettevõte)
 • Sai leitud mõned üllatavad kitsaskohad ja suunad tootmise tulevasele ümberkorraldamisele. (rõivatootmine)
 • Ekspert juhtis tähelepanu asjaoludele mida 25 aastat funksioneerinud ettevõte ka ise ei teadnud. (toiduainetööstus)

Kuidas edasi?