Projektijuhtimine

Hoolikas planeerimine koos ettevõtte meeskonnaga, arendustegevuste juhtimine, vajadusel tegevuste korrigeerimine ja pidev tulemuste seire, tagab arenduseesmärkide saavutamise.

Waterfall – korraldame tegevusi järjestikuse põhimõttel. Kasutame projektide puhul kus on oluline võimalikult täpne prognoositavus ja tegevuste üksteisest sõltumine. 

Agile – paindlikku meetodit rakendame üldiselt pikaajaliste arendusprojektide puhul kus tulevased tegevused sõltuvad varasemate tegevuste tulemustest. Sobib olukordades kus kõik asjaolud pole päris selged enne kui mingi etapp on läbitud.

Kriitiline teekond – muudest protsessidest ja arendustegevustest tõstame esile kõige kriitilisema osa. Esmajärjekorras planeerime kõiki ressursse kriitilise arenduse jaoks ja selle kõrvalt järelejäävaid ressursse võimaldame ka muudele arendustele.

Prince2 – sobib suurte projektide juhtimiseks kus projekt jagatakse mitmeks tasandiks, millest igaühel on oma plaan ja protsessid. Nendes alamprojektides võib omakorda rakendada eelnevaid meetodeid.

Vertexis on tehniliste lahendustega tagatud kõikidest käimasolevatest projektidest reaalajas ülevaade, reageeritakse häiretele (alert) ja jälgitakse plaanidest kõrvalekaldeid. Ilmnenud häirete ja kõrvalekallete korral reageerib Vertexi projektijuht koheselt ja aitab projekti meeskonnal probleemid lahendada, et kiiremas korras saaks plaanipäraselt edasi liikuda.