Tegevusplaanid

Ühelgi analüüsil pole mõtet kui sellele ei järgne konkreetseid tegevusi. Analüüsist leiame võimalusi arendustegevusteks, koostame arendustegevuste kava, määrame osalejate rollid ning mõõdikud (aeg, tulemus). Tegevusplaanid koostame reaalajas jälgitavas ja automatiseeritud teavitustega tarkvaras, millele on ligipääs nii ettevõtte esindajatel kui konsultantidel.

Allolevalt lihtsama arendusprojekti näidis: