“Vertexis on “käed külge” konsultandid. Nad lihtsalt ei räägi, vaid teevad asjad ära”

Miroslaw Pienkowski, Trinon Titanium GmbH asutaja

Viking Window

Puutusime Vertexiga kokku ühel nende koolitusel kus Andro rääkis kasutajasõbralikust toote- ja teenuse arendusest. Kutsusime Vertexi ka enda ettevõttesse tooteid ja teenuseid kliendisõbralikumaks kujundama. Töö käigus suheldi meie rahvusvaheliste klientidega, et nende ootuseid mõista.

Ilmar Iva / tegevjuht

Sandla Puit 

Oleme Vertexiga aastaid koostööd teinud. Kindlasti on tänu Vertexile avanenud meil uusi perspektiive ja nad suruvad meid pidevalt takka oma eesmärkide poole.

Kalmer Põlluäär/ juhatuse esimees

WapeOut 

Vertex tuli appi täpselt siis kui seda vaja oli. Tänasel päeval on väga mugav vastavalt vajadusele kompetentsi sisse osta spetsiifiliste ülesannete lahendamiseks teatud perioodil. Vertexi konsultantide teenuste kasutamine on meid õigel ajal ja õiges kohas aidanud, ilma üleliigse pagasita.

Ardo Nurk/ asutaja

DLB e-kaubamaja

Vertexi pakutud teenus on hea just selle poolest, et maksad täpselt selle eest mida saad. Ei pea kellelegi lihtsalt istumise eest peale maksma. Vertexist on meile palju abi olnud.

Danel Valge/ osanik ja juht

Leab Eesti

Oleme teinud Vertex Consultinguga koostööd mitu aastat ja julgen soovitada, sest oleme tulemustega rahule jäänud. Suuremad projektid, milles koostööd tegime, olid tehnoloogiainvesteeringute toetuse hankimine tootmisliinide kaasajastamiseks ning võimsuse tõstmiseks. Lisaks tegime tehnoloogia investeeringute analüüsi uue tootmisprotsessi juurutamiseks. Mainimata ei saa jäta veel õpiprotsessi projektide läbiviimisel. 

Allan Lipp / tehase juht

Columbus Eesti

Positiivne on olnud, et olete meie majja toonud uusi tuuli ja aitate meil „kastist välja“ mõelda. Olete suutnud meid mõjutada rohkem avatult mõtlema ja see on hea. Samuti olete suunanud tähelepanu asjadele, mida me oma igapäeva rutiinis ei ole enam tähelepannud. 

Urve Aavik / projektijuht


Perton ehitus

Koostasime Vertexi abiga oma ettevõtte äritegevuse käsiraamatu. Töö käigus selgusid ettevõtte töökorralduse ja protsesside pudelikaelad ning välja tulid dubleerimised. Töö tulemusena sai eelnevalt eri dokumentides kirjeldatu ühte veebipõhisesse vormi koondatud ja sellest on kasu kõikidele – töötajatele, juhtidele ja omanikele.

Marko Bäärs / juhatuse esimees

Tallinna Haridusamet

Vertexi tehtud juhtimise ja töökorralduse analüüs oli konkreetne ning praktiline. Toon seda tihti näiteks ka teistele.

Andres Pajula/ ameti juhataja

Advokaadibüroo Tark & Co

Advokaadibüroo Tark & Co tegi koostööd Vertex Consultiga 2006 aasta kevadel. Vertex ja Äripäev korraldasid siis ärieetika teemalise ühisseminari. Tark & Co poolt osales seminaril Aare Tark, kes tegi ettekande kutse-eetikast ja selle rakendamisest erinevates ärivaldkondades. 
Koostöö Vertex Consultinguga algas juba varases seminari ettevalmistamise staadiumis ja Vertexilt saime ennekõike tervikliku nägemuse eelseisvast üritusest. Vertexi poolt tehtud põhjalik eeltöö garanteeris seminari eduka ettevalmistusprotsessi ja läbiviimise. Vertexilt saadud informatsioon, nõuanded ja kontaktid kindlasti lihtsustasid meie ettevalmistusi. Abi oli asjatundlik ja mitmekülgne, suhtumine sõbralik ja lahke. Kõige parem tänu tuleb aga ikka seminaril osalejailt ja peab märkima, et sel korral jagus tänusõnu eriti ohtralt. Oleme valmis jagama juba saadud häid sõnu ning tulevaste seminaride korraldamisel saadavaid kiitusi oma hea koostööpartneri Vertexiga.

Tark & Co / Aare Tark

 SEB Pank

Vertex Consulting on SEB Panga koostööpartneriks olnud juba 2004. aastast. Nad on panga klientidele abiks ärinõustamisel, äriplaanide koostamisel ning Euroopa Liidu fondidest toetusrahade taotlemisel. Pank hindab Vertexi puhul enim töötajate professionaalsust ning usaldusväärsust. Neil on pikaajalised kogemused äriplaanide ning toetustaotluste koostamisel ning tänu sellele on Vertexi konsultatsiooni kasutanud klientide finantseerimisprojektid hästi läbimõeldud ja ettevalmistatud. Klientidele võime Vertexi teenuseid julgelt soovitada, kuna nad tegelevad kliendi projektiga alati pühendunult ning kliendi huvidest lähtuvalt. Koostöös saame pakkuda oma klientidele ettevõtte arendusprojektide finantseerimise terviklahendusi.

SEB Pank / Kristiina Kruus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on teinud edukat koostööd Vertexiga mitme aasta jooksul ja seda erinevates projektides. Koostöös Kutsekoja, Konsultantide Assotsiatsiooni ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega osales Vertex Konsultandi kutsestandardi väljatöötamise grupis, eesmärgiga leida ja sõnastada konsultandi tööks vajalikud kompetentsid ja kutsenõuded. Antud projekti töö ja koostöö sujus hästi – koostöökasulikkus väljendus eraturu konsultatsioonifirmade ja eraturu konsultantide s.h. Vertex kaasamises – kes omavad reaalset ja parimat nägemust konsultandi tööst ning kvaliteetse töö tagamiseks vajaminevatest oskustest. 
Samuti on Vertex andnud suure panuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Konsultantide Assotsiatsiooni ühise koostööprojekti – Konsultantide Arenguprogrammi pilootprojekti läbiviimisesse ja selle projekti edasisse arendamisse. Hindame Vertex konsultantide pikaajalisi kogemusi konsultatsiooni valdkonnas, rahvusvahelist õpikogemust ja panust, mida Vertex konsultandid on oma kogemustega koostööprojektidesse andnud. Koostöö nimetatud projektides jätkub. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus hindab senist koostööd Vertexiga.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus / Heidi Solba