Tule eksperdiks

Vertexi professionaalse võrgustiku liikmeks saab ekspert kellel on vähemalt 10 aastane kogemus või 20 edukalt ellu viidud arendusprojekti ühes või mitmes organisatsiooni juhtimisega seotud valdkonnas. 

Käeoleva avalduse esitamisega ei teki pooltele mingeid siduvaid kohustusi. Esitatud andmed on konfidentsiaalsed ja neid ei kasutata mingil muul moel kui avaldusega seotud küsimustes.

Täpsemad koostööpõhimõtted lepitakse kokku peale avalduse kinnitamist.