Andro Kullerkupp
Andro Kullerkupp
Vertex Consultingu asutaja

Avaliku sektori arengukava ebaloogika

10. jaan. 2014

Viimase aja kokkupuuted arengukava koostamisega avaliku sektori asutustes panevad mõtlema, et miks teha asju lihtsalt asjade tegemise pärast. Vaatamata sellele, et hanke käigus räägitakse erasektori mõtteviisi toomisest avalikku sektorisse, selgub töö käigus peagi, et sisuliselt on asutuse inimesed võimetud erasektori põhimõtteid rakendama. Peamiselt on see põhjustatud sellest, et asutused on lihtsalt vahendiks ministeeriumite või muude kõrgemalseisvate organite antud ülesannete täitmisel. Isegi kui töötubades tuuakse välja täiesti mõistetav loogika ning arengukohad, siis lõpuks koostatakse ikkagi selline arenguplaan mille peamine eesmärk on meeldida juhtorganitele.

Toon välja 6 erinevust avaliku sektori ja erasektori arenguplaanide vahel:

 • Avalik sektor: arengukava on avalik
 • Erasektor: arengukava on siseasi
 • Avalik sektor: plaani koostatakse selleks, et seda esitada juhtorganitele kinnitamiseks
 • Erasektor: plaani on vaja oma tegevuse reguleerimiseks
 • Avalik sektor: planeerimisprotsessis räägitakse sellest kuidas tegelikult võiks aga plaanis kirjutatakse sellest kuidas juhtorganitele meeldiks
 • Erasektor: planeerimise käigus leitud arengukohad kajastuvad arenguplaanis ilustamata
 • Avalik sektor: tugev rõhuasetus protsessidele ja eesmärgistatakse kuluobjekte
 • Erasektor: tugev rõhuasetus finantstulemil ja eesmärgistatakse tuluobjekte
 • Avalik sektor: panustatakse tugevalt poliitiliselt korrektsele keelekasutusele ja välditakse otsekohesust
 • Erasektor: panustatakse ülevaatliku ja lihtsasti loetava materjali loomisele, mis sobiks juhtimise töövahendiks
 • Avalik sektor: arengukavale lisaks on mitmeid erinevaid sisedokumente, mille järgi tegelikult asju tehakse
 • Erasektor: arengukava sisaldab juba konkreetseid sihtväärtusi ja tegevuskava mida pidevalt täiustatakse

Sellest tulenevalt olen muutunud ettevaatlikuks avaliku sektori hangetel osalemise osas. Kui tajun, et asutus on ka reaalselt võimeline oma tegevuse üle ise otsustama, siis olen nõus kaasa aitama. Vastasel juhul loobun teenuse pakkumisest.

Liitu uudiskirjaga:
Meie kvartaalne uudiskiri sisaldab äriarenduse ja innovatsiooniga seotud näpunäiteid, turutrende ning kasulikke nõuandeid juhtimises.