Blog / strateegia


Olge valmis muutma ja muutuma

28. jaan. 2005

Viies läbi uuringut maailma ajakirjanduses 2004 ja 2005 aastal kajastatud organisatsioonikultuuri ja sisekommunikatsiooni teemasid, leidsin, et enamus oma valdkonna gurud ja tipp-praktikud viitavad organisatsioonide muutumise vajaduse aktiveerumisele.Ida-Euroopa ja viimati EL-ga liitunud Kesk-Euroopa riike puudutab organisatsioonide muutumine eriti teravalt.

Loe edasi

Ladusa kultuuriga organisatsioon

29. nov. 2004

Termin “ladusa kultuuriga organisatsioon” võib olla uus ja püüame seda selgitada, isegi defineerida.

Loe edasi

Tegevuse planeerimisest

27. sept. 2004

Kätte hakkab jõudma viimane kvartal, mille vältel on vaja hakata taas planeerima äritegevust järgmiseks majandusaastaks. Olen kokku puutunud kahte tüüpi arvamustega äri- ja strateegilise planeerimise osas. Ühed arvavad, et pikaajaline äriplaneerimine on mõttetu tegevus kuna tegevust mõjutavad tegurid muutuvad kiiresti ja ootamatust suunast. Teised jällegi arvavad, et pikaajaline äriplaneerimine on vajalik, et määratleda sihtkoht kuhu soovitakse jõuda ning teekond kuidas sinna jõuda. See grupp ettevõtjaid suhtuvad välistegurite muutusesse kui ajutistesse tõketesse teekonnal, mille lahendamisel siirdutakse tagasi varem seatud rajale.

Loe edasi

Inimesed on turunduse osa

11. sept. 2004

Paljudes ettevõtetes käsitletakse turundust ikka vana hea 4P põhimõttel (Product, Price, Place, Promotion), kuid tänapäeval on lisandunud siia veel 3P-d (Process, Physical evidence, People). Käesolevas artiklis keskendungi nendest ühele, milleks on inimesed (People).

Loe edasi

Tasakaalustage oma meeskonda

8. sept. 2004

HenleyBusiness Schooli hiljutisest uurimusest selgus, et meessoost juhid näevad hästi tervikpilti ehk omavad head strateegilist tunnetust ja naissoost juhid on valdavalt detailsemad ja hiilgavad oma põhjalikkusega. Seega on mõistlik koostada tasakaalustatud meeskondi, milles on meeste ja naiste osakaal võrdne ning funktsioonid jagatud vastavalt soolistele eripäradele ja isiku omadustele.

Loe edasi