Blog / juhtimine


Äriplaanide elluviimine

21. sept. 2006

Vertex omab juba mahukat kogemustepagasit äriplaanide koostamise ja projektidele rahastamisvõimaluste otsimise osas. Vertex jälgib äriplaanide koostamisel alati selle maksimaalset praktilisust, kuid aeg-ajalt peame siiski tõdema, et peale toetuste või laenude saamist enam äriplaani juhtimisdokumendina piisaval määral ei kasutata.

Loe edasi

Äriplaan – juhtimisdokument või juhi saladus?

2. veebr. 2006

Suur hulk Eesti ettevõtteid ei oma tegelikult äriplaani kui juhtimise alusdokumenti, mis on võrreldav olukorraga, et lähete reisile aga ei tea veel kuhu. Selliste ettevõtete juhid ei pea äriplaani koostamist mõttekaks väites, et ärikeskkond muutub liiga kiiresti. Samal ajal leidub ka hulgaliselt ettevõtete juhte, kes võtavad oma äritegevuse planeerimist tõsiselt ja on koostanud oma tegevusele põhjaliku äriplaani, mida täiendatakse pidevalt vastavalt ärikeskkonna muutustele.

Loe edasi

Igaüks ei saa olla liider

5. sept. 2005

Hetkel on väga päevakorraline ja populaarne teema liidriksolemise võimete selgitamine ja liidrioskuste lihvimine. Seda teemat käsitlevad, mitmed koolitused ja see on enamustes ärikoolide programmides olulise koha võtnud..Osad koolkonnad ütlevad, et liidriks sünnitakse ja teised jälle, et liidriks saadakse läbi isikliku arengu. Liidri võimeid populariseeritakse niivõrd, et inimesed kipuvad seda juba võtma teatud staatuse märgina.

Loe edasi

Innustamise eesmärgil jagatud lubaduste eiramine demotiveerib töötajaid

29. märts 2005

Juhtide jagatud tühised lubadused ei mõju innustavalt, vaid kahandavad töötajate pühendumist. Äripäeva ja Vertexi ühisprojekti käigus on ettevõtetest laekunud pöördumisi seoses sellega, et juhid ei täida oma lubadusi. Konkreetne näide on ühest ettevõttest, mille juhid on lubanud parandada töötingimusi uute ruumide hankimisega, kuid pidevalt lükkub lubaduse täitmise tähtaeg edasi.

Loe edasi

Olge valmis muutma ja muutuma

28. jaan. 2005

Viies läbi uuringut maailma ajakirjanduses 2004 ja 2005 aastal kajastatud organisatsioonikultuuri ja sisekommunikatsiooni teemasid, leidsin, et enamus oma valdkonna gurud ja tipp-praktikud viitavad organisatsioonide muutumise vajaduse aktiveerumisele.Ida-Euroopa ja viimati EL-ga liitunud Kesk-Euroopa riike puudutab organisatsioonide muutumine eriti teravalt.

Loe edasi